Dětská hřiště

Dětská hřiště :

Dětské hřiště je vymezené prostranství v určitém areálu (často sídliště, veřejný park, náměstí, zahrada apod.), kde se mohou děti volně pohybovat a využívat všech statických nemovitých objektů (prolézačky, pískoviště, houpačkylavičky pro rodiče a doprovod apod.) k vyhovění svých momentálních nálad a nápadů realizovatelných v rámci možností a určení hřiště. Svobodný pohyb po prostranství a možnost využívání veškerého vybavení a součástí hřiště je samozřejmostí. Hřiště bývá vymezeno drátěným, dřevěným či jiným plotem.Dětská hřiště se vyrábějí ze všech možných materiálů, ať se jedná o různé dřeviny (smrk, akát), nebo kovyplasty, využívá se dokonce i různý odpad např. sjeté pneumatiky.

  • pískoviště
  • lavičky
  • prolézačky
  • skluzavky
  • houpačky závěsné
  • houpačky nízké ukotvené
  • basketbalové koše
  • malé branky
  • provazové atrakce
  • speciální atrakce (výkyvné sedačky na pérách.apod.)