Tartany pro altetické dráhy

Tartany pro altetické dráhy

Charakteristika povrchu

Tartany jsou povrchy na pryžové bázi, kdy je pojena recyklovaná černá pryž nebo EPDM granulát speciálními pojivy.

Povrchy u tartanu jsou určeny především pro atletické disciplínymíčové hry.

Technické informace - venkovní povrchy

Pro umělé povrchy je nutno připravit zpevněné podloží do obvodových betonových obrub. Varianty skladeb vrstev:

Varianta č. 1

  •   skladba s asfaltovým kobercem pro umělý trávník i tartan
umělý trávník nebo tartan tl. 10 - 20 mm
koberec asfaltový jemný (možno drenážní) 40 mm
koberec asfaltový hrubý (možno drenážní) 50 mm
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm 150 mm
štěrkopísek 60 mm
rostlý terén s případnou drenáží  

Varianta č. 2 

  • skladba s umělou deskou pro umělý trávník i tartan
umělý trávník nebo tartan tl. 10 - 20 mm
betonová deska vyztužená, min. beton B15 min 120 mm
drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm 120 mm
štěrkopísek 60 mm
rostlý terén s případnou drenáží  

Varianta č. 3

  • skladba s drceným kamenivem pro umělý trávník i tartan
umělý trávník nebo tartan tl. 10 - 20 mm
drcené kamenivo frakce 0 - 4 mm max. 20 mm
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm 60 mm
drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm 150 mm
štěrkopísek 60 mm
rostlý terén s případnou drenáží  


Podkladní vrstvy pod tartan nebo umělý trávník jsou dokonale hutněny mezi obvodové obrubníky. V ploše kurtu budou připraveny patky pro sloupky tenisu, případně volejbalu.

Podle místních podmínek je nutno volit jak druh podloží (dostupnost surovin), tak i případný drenážní systém pro odvedení spodních i dešťových vod.

Co nabízíme?

  • Odbornou montáž sportovního umělého trávníku.
  • Odbornou konzultaci na určení nejvhodnějšího sportovního povrchu pro Vaše venkovní sportoviště.
  • Zpracování studie nebo projektu na sportovní podlahu včetně sportovního vybavení.
  • Odborné konzultace pro projektanty a investory.