Tretry atletické trojskok a skok o tyči

Tretry atletické trojskok a skok o tyči

Tretry 522 01 speciál pro trojskok a skok o tyči