Umělé trávníky pro tenis a multisport

Umělé trávníky pro tenis a multisport

Umělý trávník je syntetický koberec s nosnou tkaninou z polypropylenu s vetkaným střiženým vláknem. Vyrábějí se v mnoha typech lišících se od sebe druhem použitého vlákna, jeho délkou a hustotou tkaní.

Hlavní výhody sportovního povrchu z umělé trávy:

 • nižší náklady ve srovnání s přírodní trávou
 • životnost do 15 let v závislosti na podmínkách použití a využití
 • možnost nepřetržitého provozu 24 hodin denně, po celý rok, v prakticky v jakýchkoli klimatických podmínek
 • uvedené výhody dělají z umělého trávníku atraktivní a moderní sportovní povrch, a to jak pro majitele sportovního zařízení, tak hlavně pro sportovce.

V letních měsících je umělá tráva obzvláště výhodná. Nevyžaduje totiž žádné zavlažování, a to při zachování její kvality a povrchu, na rozdíl od přírodní trávy, kterou je nutno zavlažovat a kosit.

Nejčastěji využívaný sportovní povrch pro tenis a multisportovní využití (basketbal, fotbal, volejbal, házená atd) je umělý trávník o tloušťce 15 a 20 mm. Trávník je po montáži zasypán křemičitým pískem (cca. 15 - 19 kg/m2). V případě trávníku, který je využit převážně pro fotbal, se volí výška trávníku 40 - 60 mm, místo křemičitého písku je použit pryžový granulát, pro ideální záběr fotbalové kopačky.

Poklad sportovního povrchu z umělého trávníku

Kobercové role trávníků šířky cca 4 m se na ploše mezi sebou slepují pomocí speciální podlepovací pásky, jinak jsou volně kladené. Hřiště se vyznačují lajnami ze stejného koberce s barevným vláknem v trávníku vetkanými nebo vřezávaným.

Možné skladby vrstev venkovních sportovních povrchů

Koberce se kladou na zpevněný podklad zhutněného drceného kameniva, asfaltového koberce nebo betonu.

Pro umělé povrchy je nutno připravit zpevněné podloží do obvodových betonových obrub.

Varianta č. 1

 •   skladba s asfaltovým kobercem pro umělý trávník i tartan
umělý trávník nebo tartan tl. 10 - 20 mm
koberec asfaltový jemný (možno drenážní) 40 mm
koberec asfaltový hrubý (možno drenážní) 50 mm
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm 150 mm
štěrkopísek 60 mm
rostlý terén s případnou drenáží  

Varianta č. 2 

 • skladba s umělou deskou pro umělý trávník i tartan
umělý trávník nebo tartan tl. 10 - 20 mm
betonová deska vyztužená, min. beton B15 min 120 mm
drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm 120 mm
štěrkopísek 60 mm
rostlý terén s případnou drenáží  

Varianta č. 3

 • skladba s drceným kamenivem pro umělý trávník i tartan
umělý trávník nebo tartan tl. 10 - 20 mm
drcené kamenivo frakce 0 - 4 mm max. 20 mm
drcené kamenivo frakce 8 - 32 mm 60 mm
drcené kamenivo frakce 32 - 63 mm 150 mm
štěrkopísek 60 mm
rostlý terén s případnou drenáží  


Podle místních podmínek je nutno volit jak druh podloží (dostupnost surovin), tak i případný drenážní systém pro odvedení spodních i dešťových vod.

Typy umělých trávníků pro tenis a multisport

Fast track 10  
 • výška vlasu 10-12 mm
 • certifikace ITF medium slow
 • barva zelená, terakota
 • povrch vhodný především pro tenis
 • lajnování bílá, žlutá, modrá, červená
Fast track 15  
 • výška vlasu 15 mm
 • certifikace IFF medium fast
 • barva zelená, terakota, modrá
 • povrch vhodný pro tenis a multisport
 • lajnování bílá, žlutá, modrá
Fast track 18  
 • výška vlasu 18 mm
 • barva zelená, terakota
 • povrch vhodný pro tenis a multisport
 • lajnování bílá, žlutá, modrá
Essential 15  
 • výška vlasu 15 mm
 • barva zelená, terakota
 • povrch vhodný pro multisport
 • lajnování bílá, žlutá, modrá
Essential 20  
 • výška vlasu 20 mm
 • barva zelená, terakota
 • povrch vhodný pro multisport
 • lajnování bílá, žlutá
Essential 20  
 • výška vlasu 25 mm
 • barva zelená, terakota
 • povrch vhodný pro multisport
 • lajnování bílá, žlutá, modrá

Dodávámé vysoce kvalitní sportovní umělé trávníky od společnosti JUTAgrass.

Co nabízíme?

 • Odbornou montáž sportovního umělého trávníku.
 • Odbornou konzultaci na určení nejvhodnější sportovní umělé trávy pro Vaše sportoviště dle způsobu využití.
 • Zpracování studie nebo projektu na sportovní povrch včetně sportovního vybavení a projektové dokumentace.
 • Odborné konzultace pro projektanty a investory.
 • Servis a údržbu umělých trávníků.