Dětská hřiště :

Dětské hřiště je vymezené prostranství v určitém areálu (často sídliště, veřejný park, náměstí, zahrada apod.), kde se mohou děti volně pohybovat a využívat všech statických nemovitých objektů (prolézačky, pískoviště, houpačky, lavičky pro rodiče a doprovod apod.) k vyhovění svých momentálních nálad a nápadů realizovatelných v rámci možností a určení hřiště. Svobodný pohyb po prostranství a možnost využívání veškerého vybavení a součástí hřiště je samozřejmostí. Hřiště bývá vymezeno drátěným, dřevěným či jiným plotem.Dětská hřiště se vyrábějí ze všech možných materiálů, ať se jedná o různé dřeviny (smrk, akát), nebo kovy, plasty, využívá se dokonce i různý odpad např. sjeté pneumatiky.

  • pískoviště
  • lavičky
  • prolézačky
  • skluzavky
  • houpačky závěsné
  • houpačky nízké ukotvené
  • basketbalové koše
  • malé branky
  • provazové atrakce
  • speciální atrakce (výkyvné sedačky na pérách.apod.)

 

Fotogalerie: Dětská hřiště

/album/fotogalerie-detska-hriste/dh2-trojlistek-v-1-2009-katal-list-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh2-trojlistek-v-1-2009-katal-list-1-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh2a-trojlistek-v-2-2009-katal-list-2-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh3-houpacka-v1-2009-katal-list-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh4-houpacka-s-zebrikem-v1-2009-katal-list-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh5-houpacka-se-skluzavkou-v-1-2009-katal-list-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh5a-houpacka-se-skluzavkou-v-2-2009-katal-list-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh6-skluzavka-s-zebrikem-v1-2009-katal-list-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh6a-skluzavka-s-zebrikem-v2-2009-katal-list-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh7a-piskoviste-bez-zakryti-2x2m-katal-list-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh7b-piskoviste-bez-zakryti-3x3-m-katal-list-jpg/ /album/fotogalerie-detska-hriste/dh7c-piskoviste-bez-zakryti-4x4-m-katal-list-jpg/