Sportovní vybavení od A do Z
8. pěšího pluku 2380, Frýdek-Místek, 738 01

OTK

Fa ROTN spol.s r.o., firma se 35ti letou praxí v oboru bezpečnosti, revizí, oprav, výroby a montáže tělovýchovného nářadí, venkovního nářadí a zařízení pro střední, základní a mateřské školy Vám nabízí:

OTK (odbornou technickou kontrolu – revizi ) Vašeho tělovýchovného zařízení a nářadí a následnou opravu tohoto zařízení.

 • Odborná technická kontrola tělocvičného nářadí, zařízení dětských hřišť a sportovišť obsahuje testování, měření, analýzy a odbornou kontrolu dle platné legislativy a požadavků technických norem.
 • Naši službu nabízíme všem institucím, jako jsou obecní, městské i jiné úřady, školy, školky a školní zařízení, rekreační střediska, sportovní areály, obchodní centra včetně soukromých subjektů jako jsou hotely, provozovny a další instituce podporující aktivní život dětí a mládeže.

Odborná technická kontrola se provádí 1x ročně (četnost kontroly je dána dle technické normy ČSN EN 1176:2009).

 • Odborná technická kontrola se zaměřuje na posouzení bezpečnosti dětských hřišť a sportovišť, jejich jednotlivých herních zařízení a prvků. Bezpečnost herních zařízení je prováděna oprávněným revizním technikem, který pracuje v souladu s legislativními normami (bezpečnostně - technickými požadavky technických norem ČSN EN,
 • Výstupem je Revizní zpráva, která obsahuje popis a posouzení současného stavu, protokol o případných vadách, nedostatcích vč. návrhu způsobu a termínu na jejich odstranění, tak aby byl budoucí stav herního zařízení v souladu s bezpečnostně-technickými požadavky norem ČNS EN, 1176:2009

Nabízíme tyto tři typy technické kontroly

Vstupní kontrola

U nově zhotovených dětských hřišť nezávislá odborně technická osoba kontroluje jednotlivé části podle předpisu ČSN EN 1176, kdy podstatou je vyloučení závad vzniklých při montáži.

Běžná vizuální kontrola

Základem je vyloučení potencionálních zdrojů nebezpečí např. poškozené části zařízení, výskyt skleněných střepů, injekčních stříkaček apod. Tuto činnost je doporučeno vykonávat provozovatelem prověřeným pracovníkem každý den. Zápisy není nutno provádět, pouze při zjištění závady.

Provozní kontrola

Podle návštěvnosti, charakteru hřiště nebo doporučení výrobce provozovatel určí lhůtu pravidelných kontrol v rozmezí 1 až 3 měsíců, jejichž rozsah zpravidla definuje výrobce v provozní dokumentaci. Kontroly provádí provozovatelem proškolená osoba, pověřená odborná firma nebo přímo výrobce. Na závěr k odborně technické kontrole je vystaven samostatný protokol.

Odborná technická kontrola

Vždy 1x za rok je provozovatel povinen zajistit provedení odborné kontroly oprávněnou certifikovanou osobu, která by neměla mít jakoukoliv vazbu na výrobce či provozovatele. Osoba především ověřuje zařízení ve shodě s předpisy, normami a dopad povětrnostních vlivů, známek rozpadu, koroze, provedených oprav nebo vyměněných či dodatečně vestavěných částí na celkový stav dětského hřiště z hlediska jeho bezpečnosti provozu. Na závěr oprávněná osoba, která provádí OTK vystaví protokol o provedené odborně technické kontrole.

Upozornění: Závažná neshoda s požadavky norem, která by mohla vést k poranění dítěte, je důvodem k okamžitému vyřazení zařízení, nebo jeho rizikové části, z provozu. Kontroly je provozovatel povinen vykonávat v souladu s platnou legislativou.
Fa ROTN spol.s r.o. již spolupracuje s více jak 1200 školskými zařízeními celé ČR.

Naše činnost:

 • dodávka a montáž sportovního vybavení, nářadí a zařízení
 • vybavení venkovních sportovišť
 • posilovny a fitnesscentra
 • OTK tělocvičného nářadí
 • opravy tělocvičného zařízení
 • sítě do oken
 • předělovací stěny tělocvičen
 • a mnohé jiné činnosti spojené se sportovním zařízením

Firma ROTN

 • je držitelem Certifikátu - Důvěryhodná firma 2015
 • je členem Hospodářské komory České republiky
 • je členem Komory soudních znalců České republiky
 • držitelem certifikátů MŠMT
  • je členem certifikačního orgánu CSQ-CERT při České společnosti pro jakost
  • je držitelem certifikátu „Servisní technik v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť STTZ“
  • je držitelem certifikátu TÜV dle norem ČSN EN 1175, ČSN EN 1777
  • je držitelem Osvědčení pro Odborné technické kontroly a bezpečnost v tělocvičnách, na dětských hřištích a sportovištích

Při své činnosti se opíráme a pracujeme v souladu se zákonnými předpisy, vyhláškami a normami .
LEGISTLATIVA OTK.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na případnou spolupráci.